Ochrana soukromí

Každý Uživatel a Zadavatel, který poskytuje Provozovateli svoje osobní údaje v rámci internetového serveru www.restauraceonline.com, uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním Uživatelem a Zadavatelem poskytnutých osobních údajů.
Uživatel a Zadavatel poskytuje Provozovateli osobní údaje za účelem provozování internetového serveru www.restauraceonline.com.
Uživatel a Zadavatel souhlasí se skutečností, že Uživatelem a Zadavatelem poskytnuté osobní údaje budou v rámci internetového serveru www.restauraceonline.com zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel a Zadavatel Provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být Uživatelem a Zadavatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele.